My Very Important Blog

Articles

תמלול קבצי אודיו חוקי ושירותים

לעוד פרטים אודות קישור מאמר הערות הדפס מאמרשתף קישור הגיע בפייסבוקשתף מאמר זה בטוויטרשתף מאמר זה הזמן ב-Linkedinשתף לינק זה הזמן ב-Deliciousשתף לינק זה בשנת Diggשתף לינק זה ב-Redditשתף קישור זה הזמן ב-Pinterest
התמלול פירושו העברת שיחה למסמך אם דיגיטלי. התמלול נעשה בעיקר אם וכאשר העסק שלך ש להמיר את כל המקור בשפה המצויינת לפורמט עיתון באופן זה שכדאי לבצע את מלאכת ההדפסה את החפץ כדוח. המילים המדוברות יכולות לשאת בשידור ישיר או גם מוקלט ותמלול דיבור יעיל בצורה משמעותית לעניינים עסקיים, משפטיים ורפואיים.

הדוגמה הכי טובה לתמלול מילים מדוברות היא בעצם התהליך בידי דיון בבית שבית הדין אם תגובות קול מוקלטות אצל מומחה בתחום. הזעיר ביותר ידוע ואלה כ תמלול קבצי אודיו רפואי. בתי עסקי תמלול לרוב שולחים סוכנים מורשים לאירועים וסמינרים בתוכם הנם ממירים את הנמצא הנקודתי לכתב. חברות רבות אוספות שיחה מוקלט, או הכול על קלטת, CD, VHS, או כקובצי קול ואז ממירות אודותיו לקובץ טקסט. הפוטנציאל הבסיסיים הנדרשים מתמלל הינם תמיכה נכונה, הקלדה וחוש איות ראוי. וגם חייבת לשכור לאותו אחד ניחוח מעמיקה על ידי מרווחים וסימני פיסוק.


להלן מדריך שיטתי לכתיבת תמלול קבצי אודיו נאום:

* הפיתרון ההתחלתי שאנחנו שהמזוזה ליצור היא להשלים הקלטות אודיו או אולי אורקולית אצל הנאום אנחנו חייבת לתמלל. במידה אני הינו, מאז ומעולם כדאי לתמלל מדיבור מוקלט בתחום שיחה ישיר.

* האזינו לקלטת ושימו לב למקומות עליהם המילים הנאמרות לא ברורות במיוחד. בעל רווחים וגם להשתמש ניצול פרק חדש במילים. כוונן את אותה עוצמת הקול על ידי ההקלטה לרמה בינונית דיו כדי שתוכל להקשיב לדיבור בבירור.
* שמור תמיד אוצר מילים בהישג יד בזמן תמלול דיבור. זה הזמן עוזר למוצר שלך להבטיח תווים בשמע שאינך יודע. התייעצות במילון תסייע לאתר שלך להשתמש באיות האורגינליים ובמילים הנכונות בתמליל.
* רמזי ההקשר בנאום יגרמו עבורך להכניס במילה שתרצו כשיקרה אתה נתקל במילים הומו למשל ‘כאן’ ו’שמע’.
* השלב הבא היא טריים את אותו ההקלטה ולהתחיל לתמלל אותה. לכל מלפנים שאינך בקי מונח או אולי סימבול, עצור את אותם ההקלטה והאזין לו שוב ושוב. זה יהפוך אחר התמליל שלך למדויק יותר.
* לאחר שתעתיק את אותה הנאום בפורמט ספר, ברר ובדוק את אותם העותק למציאת שגיאות באיות, פיסוק ומרווחים. זכרו, בתמלול אינכם מעדיפים לתקן את אותן הטעויות הדקדוקיות בידי הדובר, אם יש הרבה. התמליל של העסק חייב להיות העתק עיתון ממילה למילה בקרב הנאום.
* תמיד עוזר לבדוק שוב פעם את כל התמליל באמצעות מכתב פנייה מעת לעת להקלטת הנאום. החברה שלך מסוגל להכניס בתוכנת התמלול לנאומים ארוכים מאוד 2 שנים.

לתמלול יש צורך במיומנויות מעוצבות, ש מתחדדות בתרגול מתמיד. לפיכך, זה ידי לעזור אם וכאשר תלך לאט בעודנו המתחיל לעסוק בתחום, כדי למנוע מטעויות ולתרגל את אותן הפרויקט כמו שצריך. תמלול הקלטות לבית משפט מסוגל לדעת בתי חרושת המציעות עשייה תמלול קבצי אודיו באינטרנט.

You may also like