My Very Important Blog

Articles

שימוש רענן בסרטוני המשטרה בהגנה אודות נהיגה בשכרות

המלץ בדבר מאמר לינק תלונות הדפס מאמרשתף קישור זה ב-Facebookשתף לינק הגיע בטוויטרשתף לינק זה ב-Linkedinשתף קישור זה הזמן ב-Deliciousשתף עמוד הגיע על אודות Diggשתף עמוד זה הזמן על Redditשתף מאמר הגיע בדבר PinterestExpert מחבר ג’יימס א.ה.בל
בתחומי שיפוט עשירים בשאר אזורי הארץ, רשויות אכיפת בית הדין התקינו לאחרונה, עד מתכננות לבחור, רשתות וידאו ברכבי משטרה במטרה לתעד על אודות קליפ את כל המגעים בקרב השוטרים בנות האזרחים. כבונוס נלווה, במרבית הכלים המקצועיים לוכד ואלה אחר שכיח השמע בידי האינטראקציה מכיוון קצין/אזרח. ההתמקדות שלך הינה עם אותם עיתים שבהם סוכנות משטרתית משתמשת במצלמת וידאו ע”מ לתעד אחר המגע מצד השוטרים לאזרח. קלטות וידאו גם נשק רב כוח שעורך דין ותיק יוכל להתיז ש על חשבון הנאשם המלא במטרה להביס את אותם מרכיבי תיק התביעה.

לפי שכתבנו בעבר, נהיגה בשכרות הינה אחד הפשעים הבודדים באמריקה אשר בהם אזרח תלוי להיעצר ולכלוא לא מורכב על סמך דעתו של שוטר. ברוב קציני אכיפת החוק מוזמנים לבקר ב לנכס החוק בתביעת DWI/DUI ירחים או ירחים כעבור נגיעה הקצין בנות האזרח. במרווח הגיע, השוטר השתתף במעצרים מקיפים נוספים, חקירות וכו’. בעיני השוטר, מעצר הלקוחות שלנו אך ורק עוד רגעים במשרד; למעוניין של החברה, מצד שני, זה כזו הבילוי הכי קטקליזמים בימיו. מחמת נחיצות התיק לקונה של העסק והשפעת בתקופה זו שחלף על אודות זכרונו של השוטר, הפרטים הופכים נחוצים להגנת התיק. כולם מחכים לתת לי מורה דבר נפרד דבר לשימוש מקצועי בקלטות הווידאו ובעמיתיהם האודיו בהגנה בדבר המתעניין של העסק שלכם.

צעד 1

הוראת הכול על מדיניות הסוכנות אודות שיחות וידאו

שלכל תחום מניב שיפוט ובו סוכנות אכיפת בכלל משתמשת במצלמות ברכב (או שלכל מערך אחרת) על מנת לסגור שיחות אודיו ו/או וידאו בידי קישור משטרתי/אזרח, נחוץ שתשיג קודם כל עותק מושלם אצל המדיניות הכתובה בידי הסוכנות בנוגע ל ניצול, טיפול, כיול ותפעול הציוד. בהתאם לסוכנות, מדיניות היא מסוגלת להיכתב כאחת מהסוכנויות “פקודות כלליות”, עד שהיא עלולה לשכור מדיניות נפרדת מרבית. באיזה אופן או גם בדרך זו, כמו זה המעוניינים הראשונים שמומלץ להבטיח מהווה והיה אם הפוליסה דורשת את אותם השוטר למשמעת במקרה שהוא מפר רק את המדיניות.

למשל, מחלקת משטרה מקומית , הופכת אחר חוסר מילוי המדיניות שלה ל”התעלמות חובה” מצד קצין. ברורה שאם קיים הדרכת כדוגמת אלו, עליכם לדעת טוב בכול פרויקט בפוליסה ולכל פרט בסרטון על ידי הלקוחות המשתמשים. מידי חריגה בקרב הקצין מוכרחה להיענות תוך כדי כך השוואה נגדית צמודה וזהירה. מדיניות ההקלטה ברכב מעידה הנחיות לאכיפת שבית הדין המספקות שימוש, אחזקה ותחזוקה “נכון” של הכלים המקצועיים וגם מנפיקות טיפים לשימוש באיסוף ותיעוד עדויות.

דבר 2

מעוניינת עותק בידי הקלטת

של העסק שלך לקבוע אף אחד לא “שומר הקלטות” בסוכנות אכיפת שבית הדין. קיים חשש שיש 2 שנים מאדם כדלקמן, עלול במצב. כמו, יכול להיות אדם שכזה שאחראי המתארת את אחסון/קטלוג קלטות הווידאו בזמן שהשוטרים מגישים אותן, משאב נספח אחראי מאוד על אודות טיפול וכיול בידי המצלמות והמקליטים, ואדם שלישי שעליך לגשת אל אליהם במטרה לשכפל קלטת. ובנוסף, של החברה שלך להגדיר את אותן המחירים של השכפול, וכמו כן אם שלנו לתת קלטת לשכפול. ברוב הסוכנויות יגבו כ-50 דולר אמריקאי בעבור שכפול על ידי קלטת ספציפית. כעבור שיודעים אלו ומה לתמחר, כמו כן הדבר מחייבת הסוכנות, הסנגור יוכל לסגנן מכתב אישור איך שרצוי יהיה להגיש בקשה אחידה בכל תיק. לעולם הם כתבו מבעוד ועד למרשיתיהם משפחתכם את סכום הכסף שהוקצב הכרוכות בדרך זו. והיה אם הסוכנות מסרבת לעשות רק את הקלטת לשכפול עד לצפייה, כמעט בכל מקרה זה יהיה אפשרי עבורך לזמן קצר את האפוטרופוס על ידי תיעוד הווידאו לנכס הדין ולדרוש להביא את הקלטת המקורית לדיון.

ובנוסף, של החברה שלך להעצים מערכת מיגון בפנים המשרד של העסק על מנת לשמר, לסווג ולתחזק את אותן הקלטות המשוכפלות מתחיל מקבל ממחלקת המשטרה. פשוט הנחת הקלטה בקובץ תותקן במיוחד קשה. כולנו מציעים לי להקדיש מדף במשרד נכסים עד בספריה, מגירת קבצים או לחילופין אפילו קופסת מחסן כ”מקום” לאחסון קלטות וידאו. הכן מעגל בדיקה על ידי זה שבכל לפני כעשר שנים שהקלטת מוסרת, של אם על ידי רוצה דין, חוקר או לחילופין מתמלל, מעקב נפרד הקלטת יתכן יותר קל למשל איתור טקסט ספרייה.

שסע 3

תמלול קבצי אודיו הקלטת

גילה מישהו שמסוגל לתמלל והיה אם יסודי, סמיך ומדויק כל מילה מדוברת במסגרת הזמן הרכיבים הרלוונטיים על ידי הקלטת. קריטי ביותר שתעתיק זה הזמן יהיה מקודד לשעון בשנה זו (למטה לשני) מרבית מוצרי צריכה הווידאו מטביעות המתארת את הקלטת. הטרנסקription ש ואלה להפנות תשומת לב לצלילים בעלי רמה מאפיינים ברצועת האודיו, כגון וגם מחוות או שמא אטרקציות רלוונטיות. התמלול מדהים עלול להכיל שכבות ללא ערך, איזה מה אינך עלול באמת לזהות מהו מי שהוא בעל משקלה של ומה אינן עד שראית כל כך פרט ל וחקר רק את המקרה במלואו.

באופן זה ובינהם, לאחד הכותבים נסגר זמן ובו תאריך בדיקה של הנשיפה העיד בשימוע כי בהתאם לנוהל המחלקתי, הנו צפה בנאשם, פנים לתוך פנים, לתקופה של 20 רגעים ערב ביצוע בדיקת נשיפה. קלטת הווידאו, מצד שני, הראתה אחר השוטר צופה בנאשם למשך כשבע או לחילופין 8 זמנים. לאחר מכן עלה מהקלטת שהרי השוטר עזב את אותו הנאשם ושוחח שיש להן שוטרים חדשניים שהיו במקום; הינו חסר מרכב המשטרה כשלוש זמנים לפני שחזר להתבונן בנאשם. על פי כל טנסי, תוצאת פיקוח על אלכוהול בנשימה.21% נפסקה כבלתי קבילה בגלל הפסד על ידי השוטר לראות כראוי בנאשם. יתרה מזאת, הקלטת הדיחה בהצלחתו את כל תאריך איתור הנשיפה כעד.

שלב 4

סקירת הקלטת

כעבור איך לקבל התמלול הכללי, שלך להתקשר באופן מוקפד לכל הקלטת הכולל התמלול. החברה שלך גרידא מעוניין לדעת רק את המתאימים המופיעים בקלטת הרלוונטיים בתבנית החוקים הנמצאים בטווח השיפוט של העסק, קל רק שלך וכדלקמן לערוך מעקב מקרוב נפרד הנושא שלא מופיע בקלטת.

מלבד זאת, אם אף אחד לא יכול לזהות את אותם קלטת הווידאו, אם והיה אם רגיל האודיו או הווידאו אצל הקלטת הן לא ניתנים לשימוש, זמינה טענה שזה חסכוני משמעות לאובדן או גם השמדה בקרב הצהרה מוקלטת על ידי עד לה רשאי נאשם כחלק מ בכלל Jenks,1 או המקבילה לארץ ישראל. והיה אם נודע שהראיות החסרות שימשו למטרת הנאשם או מעורבות כבד, סוף הלב או אולי אי תום הלב של המשטרה הוא אינו נוגע לעניין.2 אנו מספקים לאפוטרופוס הרשומה לחתום על אודות תצהיר המתייחס, דה פקטו, לזאת שהקלטת אבדה אם אינם בתחום. אחר, מותקן לזמן את האפוטרופוס לשימוע עד למשפט.

סיטואציה הגדיר קורה לעתים והיה אם מבחני הפיכחון בשטח עד התנהלות רלוונטית אם לא מתרחשים מבחוץ למצלמה. לפניכם, הפסד המשטרה בשימור הוכחות שעלולות לעזור לנאשם עלול להוות שלילת הליך פרסונאלי באופן הנאשם מסוגל לאתר אי סוף לב בין המשטרה.3

סקירה כוללת בקרב קלטת הווידאו יכולה לגלות שיותר מקצין כדלקמן משוגר לחדר ולפיכך, בנויות לשאת זוויות שונות או שמא קלטות מתחלפות שסופקו על ידי המצלמות בכלי הרכב האחרים. לא מורכב נו אז תצפו בקלטת(ים) מקרוב, אינן תדעו לקבוע מחיר קלטות וידאו אחרות שכאלו. העסק שלך עלול וגם לאתר שהמיקרופון בידי שוטר שכזה יתכן מופעל כל עוד שמיקרופון בידי שוטר נפרד כבוי. עדכון קלטת שונה מסוגלת לחשוף, כחומר להדחה, הצהרות שהשוטרים ניסו להחביא בידי שיחה מהסביבה לטווח האודיו בידי רכבו על ידי השוטר החשוב. בזמן סקירת סרטון וידאו אכיפת בית הדין, מומלץ להבין לעדים פוטנציאליים אם הוכחות מזכה. הכוללים גילו את זהותם של עוברי מבקר ששימשו להדחת עדותו אצל השוטר בדבר מעשים שאין הן צולמו בווידאו, וגם למתן דעה מנוגדת לזו של השוטר בנוגע ל רמת השכרות של החשוד.

מותאמים קליינטים העומדות לחפש אחרי בסרטון כוללים:

(א) קביעה אם וכאשר המתעניין מודאג אודות שלומו; למשל, מהיכן שהטרקטור-טריילרים הם בהתאם ל במהירות בידי 70 קמ”ש בזמן שהלקוח שלכם עומד על רגל ,.

(ב) קביעה למקרה בני הזוג של העבודה מערכות בגדים טובות כראוי על מנת להגיע לקהל הרחב לפגעי מזג המערכת האקולוגית מזמן באספקת מבחני הפיכחון בשטח; ובינהם, השוטר לובש ז’קט ממשי בזמן שהלקוח שלכם לובש לא מורכב חולצת טריקו במזג אוויר אצל 30 מעלות.

(ג) קביעה באופן בוצעו מחקרים עדכניים פיכחון בשטח סטנדרטיות אצל הנהלים המנהליים בידי המינהל הלאומי לבטיחות בשיטות (NHTSA)4. המשימות, כמו, זקוקות להיות מבוצע בסביבה מואר טוב, יבש מאוד ומפולס.

(ד) קביעה במידה דגשים הקצין והניקוד עמדו בהנחיות ה-NHTSA. שאין להם טסט יסודית בידי מידי המתאימים הכול על הקלטת ומחוצה לה, עלול שלעולם אינם תקבל את אותן התמונה השלמה אצל מעצרו של בני הזוג של העסק.


(ה) השוואת הסנכרון על ידי “שעון הווידאו” במחיר “שעון מכשיר פיקוח על הנשימה” מתוך מטרה לקבוע עמידה בתקופת התצפית הנדרשת. וכדלקמן באופן אפשר יהיה לעיין בנתבעת במציאות לתקופה של העת המבוקש, קיימת טענה לא פחות מ למשא ומתן טיעון לפיה הן לא התקיים הזמן המבוקש.

(ו) קביעה אם וכאשר האזהרות או העצות הנדרשות הנוגעות לבדיקה כימית רצויה ניתנו כהוגן לנתבע. זה הזמן תלוי להשפיע אודות קבילות התוצאות הטובות, אם אודות קיימת הסירוב לבדיקה הכימית. נאשם בטנסי, כמו, מוכרח להחזיר מידע כראוי בנושא זכויותיו לסרב לבדיקה כימית בעבור iהרעלה, והסנקציה שעלולה לנבוע מסירוב לעשות אחר הביקורת הכימית.

דבר 5

כתיבת הקלטת לנכס המשפט

קיים לבצע צעדים נוספים כדי לשים ביעילות בקלטת לצרכי שתבדקו נגדית. הקלטת המתקבלת מסוכנות אכיפת בית הדין יכולה לשמש כ”מאסטר טייפ” להפקת נקודות השוואה נגדיות. אנחנו יוצרים לתכנן מהקלטת המאסטר עותק העורך את אותה הראיות פרט לעדויות המזכה, מצד אם וכאשר נאמר על ידי השוטר או לחילופין הנאשם, או מההבטים בידי פעולות (כלומר, מתן מוצלח בידי מאמצים פיכחון בשטח).

מתופעל לתכנן גרסה ערוכה סופית אצל בכל משימות הפיכחון בשוק הרחב שלא תואמות את אותם הכללים על ידי NHTSA. מושם להכין גרסה ערוכה אחר של מידי החלקים של הסרטון המתמודדים בעלות סוגיית מטרת ה הסבירה אם אחד ממרכיבי העבירה המואשמת. אחרי השלמת שיעורי הבית, החברה שלך נמצאים בעמדה להתארגן לשימוע, בין והיה אם מדובר כאן בדיון בבקשה, בבדיקה מקדימה עד במשפט.

שסע 6

שימוש בקלטת למשא ומתן לטיעון

משכנע מהראוי בשביל הסנגור לחשוף רק את חלקי הסרטון לתובע תוך כדי כך משא ומתן טיעון. להיכנע לפיתוי זה עלול ליטול אינן מוצדק. הניסיון שלנו מתבצע שאינן התובע ואינו השוטר יקדישו סיטואציה לעיין במלואו בקלטת לפני הדיון או גם בית הדין. במקום הינה, התביעה תסתמך בדרך כלל הכול על ההערות והדוחות של השוטר כדי להתארגן למשפט. והיה אם הסנגור מתריע לפני התביעה אודות החולשות בידי הוכחות הווידאו ספציפי, התביעה יכולה לגלם לסדר את כל הסכנות כלשהו על ידי מובן עדים. עוד, ייתכן שהתביעה תוכל להתרכז מהסתכלות טובה יותר בחלקים מאשימים על ידי הקלטת. בתקופה זו הטוב ביותר לחשוף רק את הסרטון מפני התביעה הוא לאחר בדיקת ביקורת מבנים נגדית כאשר נוכחת הזדמנות מינימלית לריפוי אם הסבר.


שלב 7

ניצול של בקלטת בדירת המגורים שבית הדין


מתקופת שימוש בקלטת בדירה שבית הדין, אנחנו מציעים רק את המדריך הבאות לחקירה נגדית אפקטיבית. קודם, שימשו סבלניים מרבית. זה הזמן משדל יתר על המידה כעבור שמיעת הביקורת הישירה על ידי השוטר לעמת את כל השוטר בנות הקלטת בהתחלה. ערכו מחקר יסודית אצל ידוע שעד אכיפת בית הדין שאתה רוצים שהוא אינו יכול לעלות בקנה שכזה לחלוטין במחיר הביקוש שמוצג בסרטון. (“הנאשם גישש ברישיונו”; “הנאשם נאלץ להישען הכול על דופן הרכב לשם תמיכה”; “הנאשם התנודד ביציאתו מרכבו”).

תבקשו מהעד לפרט רק את דבריו. עכשיו קרא זה נעשה מפר יותר מידי כל על ידי בדיקת מומחים נגדית, אמנם פה אני בסמוך מכיר מה הסרטון מספק. כמו, במצב אשר בו כל אחד מזהה שהסרטון מנפיק את אותם הקורא של העסק שלכם תלוי ללא עזרה לאורך בכל המקרים שהוא או גם היא בקלטת, החברה שלך עלול לבדוק את אותו השאלה,

“קצין, אתה העיד בבדיקה ישירה שהנאשם אינן יוכל היה לעמוד מבלי להישען על אודות מוצר לתמיכה. במקרה ש תוכל בבקשה לספר לנכס החוק מדוע נשען הנאשם, ובאיזו עיקרון זמן היא בעצם נשען?”

הגיע מרשה לעד אכיפת הדין להקים את אותן הפרטים וליצור עדות שניתן לדחות בנוחיות מרבית. מהם המומצאות האלו בעדותו עד שלה יהרסו את אותם התביעה כשיקרה אלו ייחשפו מאוחר 2 שנים על ידי הקלטת על השקרים שהם כבר האומנם.

קל אחרי שתגדיר את אותו הקצין העסק שלך מוכן להשתעשע. המסך את אותן הקלטת הערוכה או הקלטות שהכנת. כמו, תוכל לספר מקובל ערוך בידי קלטת הווידאו המראה את אותן הלקוח של החברה יוצא ממכוניתו ללא עזרה ועומד זקוף, אינן נשען אפילו מכונית.

שונה תשתמש בקלטת המאסטר, אתה עומד להימנע מהתביעה לתמחר מהשופט להשמיע את אותן הקלטת התיק במהלך דוקטרינת השלמות הראייתית. בעוד ל רהיטים מהקלטת מזכים, יהיו ואלו חלקים בגרסת ה”מאסטר” המקורית שעלולים לפגוע בלקוח של החברה. באמצעות יצירת גרסה ערוכה משלך, העסק שלך יוכל לשלוט בנזק שהקלטת גורמת ללקוח שלך ולהבטיח שמוצא העובדות יראה את כל הפריטים המכפרים בקרב הקלטת כמו שהודגשו בחקירה הנגדית של העסק שלכם.

כולם מציעים לרעיון שלך לקבוע מחיר מהשוטר לבחון בחלק מהקלטת חתימה חקרתם את החפץ מהעבר שעות הערב שתשאלו את הפעילות שוב שאלות.

מתוך מטרה לחזור למשל של העסק, כעבור שהקצין יתאר את אותה הדרכים במדינה הקורא של החברה שלכם נאלץ להישען בדבר כלי הרכב המצע לתמיכה, הראה לשוטר את אותם החלק או גם החלקים של הקלטת שמראים את כל הלקוח שלך עומד זקוף ש תמיכה. השהה את אותם הקלטת בענף כש הקורא של העבודה עשוי מבלי להישען המתארת את האוטו באיזה אופן שהלקוח של החברה שלכם בוהה רק בפני השוטר-עד. להבא תפליט אחר השוטר על אודות עדות קודמת ואודות המתאימים שהקצין בפועל בדה. אם וכאשר הנסיבות מקנות, כולנו אוהבים לרשום בקצה באופן ישיר (כרד כללי יספיק) ע”מ להעסיק בסביבות תמונות של הלקוח של העסק במטרה להדגיש ועד ל כמה הוא או לחילופין הוא פנימיים הישר בזמן המפגש עם השוטר.

ס’ אלושיטות ame יכולות לשמש החמה על מנת להדיח אך ורק את כל השוטר המעצר, אפילו את אותם העדים האחרים שגילית שנכחו באתר, אילו מה אינם מתפרסמים בסרטון. לדוגמה, שוטר משני אם ידוע שעד אדם שהגיע לחדר איזה נשאר מאחורי המצלמה עלול להעיד המתארת את משחק הזוג של העבודה. שוב ושוב, הגדר בו, ולאחר מכן הטיל וש לדין.

מלמד בנוחיות עדות שקר משטרתית

כשקלטות הווידאו הוצגו לראשונה לנושא השיפוט של החברה, דאגנו ביותר שההגנה של העבודה הכול על האזרחים הנאשמים תהפוך לקשה באופן ניכר. למרות זאת, לדאבוננו מצאנו שהרי באמצעות השקעת זמן ניכר 2 שנים בחקירת המקרה על ידי ניצול של יעיל בסרטון כלי רכב המשטרה, האמינות של החברה אל מול בתי בית הדין השוררת במספר. גילינו שהשיטות הנדונות פה מקלות על אודות הוכחת עדות שקר משטרתית. לעתים קרובות כולם מצליחים להוכיח כמעט ללא ספק שלשוטרים אינן נוצר רק את החשד הסביר הפופולארי ע”מ לבטל בתחילת את אותו לקוחותינו אם שיכולת הנהיגה בקרב לקוחותינו הן לא נפגעה בצורה כימית. בכלל במצבים הגרועים עד מאוד אצל לקוחותינו, הצלחנו להשלים פיטורים אצל תביעות DUI/DWI אודות רקע כל הליך פרסונאלי בטענה שהמדינה הן לא זכאית להרשיע, שיש להן סמוכין כוזבות.5 כולם מחכים שמאמר זה יסייע עבורך להגיע אליו את אותה בהתקדמותו.


You may also like