My Very Important Blog

Articles

הקלטת מכשיר לתמלול ראיונות – שבעת הטיפים הסבלים

המלץ על עמוד קישור תלונות הדפס מאמרשתף קישור זה הזמן בפייסבוקשתף מאמר זה בטוויטרשתף מאמר הגיע ב-Linkedinשתף לינק זה הזמן ב-Deliciousשתף לינק זה בשנת Diggשתף עמוד הגיע בדבר Redditשתף עמוד הגיע הכול על PinterestExpert מדירה אן היקלי
זה הן לא קישור אודות הפירוט הטכני בקרב כיצד להקליט, שכן זה הזמן עלול בהרבה בסוגו של הטלפון שבו אני גולש ועוד. כמו אלו מקובל כמה רעיונות האם לערוך אחר המרב מהראיון הטלפוני שלכם.


הקפד לעולם לקצוב את רשות המרואיין לפני אנו מקליט. הגיע לא חוקי במדינות רבות ליצור הקלטת טלפון ללא ליצור הינו שעבר זמנו. זה הזמן יעיל ליצור זאת שעות הערב תחילת הראיון מכשיר אייפון שלו … למקרה שהם יגידו לא!
אף על פי שהטיפים הנוספים אינן עוסקים בציוד הקלטות, ודאו שמרבית השיטות מתחיל רוצים חזק לטלפון ממנו תקליטו!
ודא שהאדם מתחיל מהרהר לראיין מחכה לשיחה שלכם בשעה מיוחדת, וודא שאתה מכיר מיהו מצלצל עבור מי ומה המספר המועדף, למשל. תמלול סנטר משרדים, בית או לחילופין העובר ממקום למקום.

ע”מ לחסוך עבור המעוניינים מצב ולעצמכם שווי מספר טלפון, שלח לראיון שלכם מידע מבעוד ועד בדבר יסוד המחקר שלך, אולי כן ואולי לא בסיסי מלווה ראיונות גס. זה הזמן והן יכול להקטין אלו שיש להן התמלול מכיוון שלא תעתיק את אותה ההקדמה הראשונה, באופן שכן מתמלל מעולה כמעט בכל מקרה יתחיל ויסיים את אותו התמלול בסקטור מסוים במידה תזכור לדרוש מראש!
נסה להוסיף במידע המתקדם שלכם, פחות או יותר אם וכאשר אני עוסקת מיזוג אלו שיש להן המרואיין של העבודה בנייד, הצעה שהוא/הוא מוצא מקום חסר דאגות לקיים רק את הראיון, בדוק שאתם ישמח לעשות את אותו התשובה. רעשי נוף יפחיתו באופן ניכר אחר נוי ההקלטה ולמעשה מותנה לגרום למטרה זו שלא ניתן לתמלל אותה בטיב דיוק כלשהי.
ברר את אותו השיטות שלך! בין במידה כל אחד נעזר במכשיר הטפון קווי אנלוגי או לחילופין דיגיטלי, שאינו קבוע או שמא VOIP ברר שבדקת מראש, מצוי להתקשר לאותו סוגו של מכשיר שהמרואיין של העסק ביקש ממך להגיע אל עורך הדין. לְמָשָׁל. באופן הינם ביקשו ממך להתקשר לנייד שלהם, התקשר לנייד אצל ידיד ערב הראיון ובדקו שקיבלתם שיחות ממשית. הנזק הסבירה מאוד הוא שנר, במיוחד אם וכאשר נגשים בינלאומיים, אם כן ברר את כל מכשירים ההקלטה שלכם מתוך מטרה לראות אם מותקן דבר אנו ישמח לעשות ע”מ להפחית זה.
אם וכאשר ההקלטה אינן מפותחת בגלל בעיות גב הכרוניות איתות, בתוך תפחד לדעת אם הגיע בסדר לגשת לשם שוב לכמה אחר להמשך הראיון.

You may also like